Σύστημα Κλιματισμού με Fan Coils

H διαδικασία επεξεργασίας του αέρα και διανομής του στους χώρους, στα συστήματα κεντρικής παραγωγής ψύχους ή θερμότητας, γίνεται με διάφορους τρόπους.

Bασική διαίρεση αποτελεί η λειτουργία συστημάτων διανομής μόνο αέρα ή νερού και αέρα. Στην πρώτη περίπτωση η διανομή μπορεί να γίνει με σύστημα απλού ή διπλού αεραγωγού σε κεντρική επεξεργασία του, στη δεύτερη περίπτωση η επεξεργασία του αέρα γίνεται σε επιτόπιες συσκευές εγκατεστημένες στους διάφορους χώρους με κυκλοφορία ζεστού ή ψυχρού νερού όπως είναι για παράδειγμα τα FAN COILS.

Για τη θέρμανση μόνο των χώρων με κυκλοφορία θερμού νερού χρησιμοποιούνται είτε η ενδοδαπέδια θέρμανση ή τα γνωστά θερμαντικά σώματα

Kατά την ψύξη χώρων όμως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν κάποιες πρόσθετες ιδιαίτερες συνθήκες όπως είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας, ο έλεγχος της υγρασίας, η κίνηση του αέρα και η καθαρότητα του αέρα σε συνδυασμό με την είσοδο καθαρού αέρα

Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν όλες οι πιο πάνω συνθήκες ώστε να γίνεται πλήρης κλιματισμός των κτιρίων χρησιμοποιούνται ειδικά θερμαντικά και ταυτόχρονα ψυκτικά σώματα

Tα σώματα αυτά είναι κυρίως γνωστά με τον αγγλοσαξονικό όρο Fan Coil Units. Oι μονάδες Fan Coil χρησιμοποιούνται σε κτίρια με πολλούς χώρους που θα ενδιέφερε να εφαρμόζονται ανεξάρτητες συνθήκες ρύθμισης με κεντρική παραγωγή θερμού ή ψυχρού νερού

fancoils

fc_units