Συστήματα Ελέγχου

Ιδιαίτερα σημαντικός για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους μιας εγκατάστασης είναι ο έλεγχος των συστημάτων κλιματισμού στις σύγχρονες κτιριακές μονάδες.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με αισθητήριο θερμοκρασίας το οποίο τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο στο χώρο. Το αισθητήριο θερμοκρασίας μεταβιβάζει την τιμή της θερμοκρασίας του χώρου σε έναν κεντρικό ελεγκτή ο οποίος επεξεργάζεται αυτή την τιμή και επηρεάζει τη θερμοκρασία του αέρα που προσάγεται στο χώρο.

Επίσης η αυξομείωση της θερμοκρασίας του αέρα γίνεται μέσω ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού που κυκλοφορεί στο στοιχείο. Η θερμοκρασία του νερού ελέγχεται συνήθως μέσω τριόδου ή τετραόδου βαλβίδας ανάμιξης.

Μέσω αισθητηρίου υγρασίας στο κεντρικό σύστημα ελέγχου κλιματισμού ο έλεγχος της υγρασίας επιτυγχάνεται από τον υγραντήρα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. O υγραντήρας ψεκάζει ποσότητα νερού στο διερχόμενο αέρα με αποτέλεσμα την αυξομείωση της υγρασίας του.

Για τη ρύθμιση της υγρασίας το καλοκαίρι απαιτείται και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θα κάνει μεταθέρμανση. Αυτό το στοιχείο μπορεί να τροφοδοτείται από ηλεκτρικές αντιστάσεις ή από ένα μικρό λέβητα. O κεντρικός ελεγκτής λοιπόν επενεργεί για τον έλεγχο της υγρασίας όχι μόνο στον υγραντήρα αλλά και στο ψυκτικό και στο μεταθερμαντικό στοιχείο.

Ένας επιπλέον έλεγχος ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα του κλιματιζόμενου χώρου αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας είναι μέσω της χρήσης αισθητηρίου ποιότητας αέρα.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η λογική του ελέγχου μπορεί να συμβάλλει τόσο πολύ στο λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης έτσι ώστε να αποσβεσθούν πολύ γρήγορα ακόμη και μεγάλες αρχικές δαπάνες για την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου.

8