Σύστημα VRV

Το σύστημα VRV λειτουργεί με το μηχανισμό λειτουργίας του συμπιεστή INVERTER. To αισθητήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα του συστήματος ανιχνεύει τη θερμοκρασία του δωματίου και την ελέγχει δίνοντας οδηγίες στο σύστημα INVERTER με την επιλογή κατάλληλης συχνότητας.

Το σύστημα INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χώρου, δηλ. μεταβάλλει την ψυκτική/θερμική απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος ανάλογα με τα φορτία του χώρου. Η μονάδα λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας χώρου και επιθυμητής, και σε χαμηλές συχνότητες όταν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. Το INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα με βάση την παραπάνω διαφορά θερμοκρασίας και εκτελεί την ανάλογη αλλαγή στροφών στο συμπιεστή.

Το σύστημα VRV είναι σημαντικά βελτιωμένο σε ότι αφορά τη θερμική απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες θερμότητας. Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο INVERTER και ένα συμβατικό κλιματιστικό είναι επίσης η ισχύς εκκίνησης.

Ακόμα, ο χαμηλής θερμοκρασίας αέρας θερμαίνεται ταχύτατα μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. Ο χρόνος που απαιτείται για την άνοδο της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο είναι συνήθως μικρότερος από το μισό χρόνο που χρειάζεται ένα συμβατικό κλιματιστικό. Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία επιτευχθεί, το INVERTER ελαττώνει σταδιακά την ισχύ του. Μια χαμηλής ισχύος λειτουργία του κλιματιστικού στα 30 Hz, διατηρεί άνετη θερμοκρασία, αντίθετα με τις συμβατικές μονάδες που ξοδεύουν πρόσθετη ισχύ με τη επαναλαμβανόμενη ON-OFF λειτουργία τους στα 50Hz.

Σε εξελιγμένα συστήματα VRV σημερινής γενιάς εξασφαλίζεται η δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα και επιτυγχάνεται γραμμικός έλεγχος της απόδοσης από 10 έως 100%, μέσω της χρήσης συμπιεστών με μεταβαλλόμενη συχνότητα λειτουργίας (inverter).

H δυνατότητα ανάπτυξης του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων φτάνει μέχρι και τα 100 μέτρα ανά εσωτερική μονάδα, με μέγιστη υψομετρική διαφορά εξωτερικής-εσωτερικής μονάδας τα 50 μέτρα και μεταξύ εσωτερικών μονάδων τα 15 μέτρα. Mπορούν επίσης να λειτουργούν για παράδειγμα σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος, από -15 °C στη θέρμανση έως και +45 °C στην ψύξη.

Το σύστημα κλιματισμού VRV εξοικονομεί ενέργεια με πολλούς τρόπους καθώς επιτυγχάνει:

  • Μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη μεταφορά θερμότητας
  • Αποφυγή της ψύξης ή θέρμανσης που πλεονάζει
  • Προηγμένο σύστημα ελέγχου και υψηλό βαθμό απόδοσης
  • Ανανέωση αέρα με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
  • Κεντρικό έλεγχο και ενεργειακή διαχείριση κλιματιστικής εγκατάστασης.

4

5

6