Ηχοαπόσβεση

Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος, που ενοχλεί τα άτομα που κατοικούν ή εργάζονται σε ένα κτίριο. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ιδιαίτερα τα συστήματα κλιματισμού-αερισμού είναι μία από τις πηγές θορύβου στα κτίρια

 

Πηγές θορύβου μπορεί να υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ιδιαίτερα τα συστήματα κλιματισμού-αερισμού είναι μία από τις πηγές θορύβου στα κτίρια.

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού περιλαμβάνουν πολυάριθμες συσκευές, οι οποίες παράγουν θόρυβο και δημιουργούν κραδασμούς, που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μεταδίδονται στους εσωτερικούς χώρους και μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά την άνεση των ανθρώπων. Ο θόρυβος προέρχεται:  – από τις συσκευές της κεντρικής εγκατάστασης (ανεμιστήρες, αντλίες, συμπιεστές, καυστήρες κ.λ.π.)   – από τα συστήματα διανομής (επίδραση της υψηλής ταχύτητας του αέρα στους αεραγωγούς και τα εξαρτήματα του δικτύου αεραγωγών, επίδραση της υψηλής ταχύτητας του νερού στα δίκτυα σωληνώσεων και τα εξαρτήματά τους)   – από τις συσκευές μέσα στους κλιματιζόμενους χώρους (αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες, στόμια).

Τα προβλήματα θορύβου αντιμετωπίζονται με προσεκτική επιλογή και διαστασιολόγηση της εγκατάστασης και κατάλληλο σχεδιασμό για απομόνωση ή απορρόφηση των θορύβων.

Συνήθως στον κλιματισμό, εφαρμόζονται τρεις βασικές τεχνικές ελέγχου του θορύβου.   – Οι επεμβάσεις στην πηγή του θορύβου   – Οι επεμβάσεις στις οδούς μετάδοσης του θορύβου   – Οι επεμβάσεις στον χώρο   Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου, τις οποίες δίνουν οι κανονισμοί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΝR*)
ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΟΡΥΒΟΣ (Τιμή NR)
Αίθουσες συναυλιών, studio ηχογραφήσεων NR 20
Υπνοδωμάτια σπιτιών, εκκλησίες, TV studio, αίθουσες διαλέξεων (>50 άτομα)
Καθιστικά σπιτιών, καθημερινά, γραφεία διευθυντών, αίθουσες διαλέξεων (20 – 50) άτομα, δωμάτια διαφόρων χρήσεων, υπνοδωμάτια ξενοδοχείων, δωμάτια νοσοκομείων, κινηματογράφοι, δικαστήρια.
NR 25
Δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία, αίθουσες διαλέξεων (<20 άτομα), αίθουσες σχολείων, μουσεία, βιβλιοθήκες, τράπεζες, εστιατόρια. NR 30
Γραφεία σχεδιάσεως, χώροι αναμονής, εργαστήρια, ταχυδρομεία, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, πολυκαταστήματα, εμπορικά καταστήματα. NR 35
Κουζίνες ξενοδοχείων, νοσοκομεία, αίθουσες Η/Υ, καφετερίες, super markets, κολυμβητήρια NR 45
Τυπογραφεία NR 50
Ελαφρές βιομηχανικές διεργασίες NR 60
Χυτήρια, βαριές βιομηχανικές διεργασίες NR 70
*Αντιστοιχία ανάμεσα στην τιμή NR και τη στάθμη ακουστικής πίεσης σε dB(A):  NR = Db(A) – 5 dB

Ορθογωνικές ή κυλινδρικές ηχοπαγίδες κατασκευασμένες σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDI 2567. Μέσα στο περίβλημα  τοποθετούνται τα  ηχοαπορροφητικά στοιχεία το περιμετρικό πλαίσιο των οποίων είναι από γαλβανισμένο χαλυβδέλασμα πάχους  1,0 mm.

Τα ηχοαπορροφητικά στοιχεία κατασκευάζονται με τρία ηχοαπορροφητικά υλικά διαφορετικών πυκνοτήτων  (15  Kg/m3, 35 Kg/m3 και 60 Kg/m3 ) υψηλής απόδοσης σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων με εξωτερική σταθερή επίστρωση (ταχύτητα αέρος μέχρι 15 m/s). Κάθε επιθυμητή απόσβεση θορύβου είναι εφικτή με την καλύτερη δυνατή πτώση πίεσης του αέρα και το μικρότερο δυνατό μήκος.

Ανάλογα της απόστασης του διάκενου μεταξύ δυο ηχοαπορροφητικών στοιχείων και του μήκους αυτών καθορίζεται το μέγεθος απόσβεσης της ηχοπαγίδας σε όλα τα εύροι συχνοτήτων.

6