Εξαερισμός

  Ο εξαερισμός είναι επιτακτική ανάγκη σε όλους τους χώρους που ζουν, κινούνται, διασκεδάζουν και εργάζονται άνθρωποι.

Εξαερισμός είναι η ανανέωση του αέρα με φυσικό η τεχνητό τρόπο μέσα σε ένα χώρο.

Φυσικό η ελεύθερο εξαερισμό έχουμε όταν π.χ. ανοίξουμε τα παράθυρα στο σπίτι μας.

Τεχνητό ή μηχανικό εξαερισμό έχουμε όταν εγκαταστήσουμε σε ένα χώρο ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει εξαναγκασμένη ροή αέρα και θα εξουδετερώνει την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Ανάλογα της ιδιαιτερότητας του χώρου μελετούνται και επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα (ανεμιστήρες -αεραγωγοί – στόμια)

Οι ανεμιστήρες εξαερισμού διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες – τους φυγοκεντρικούς και τους αξονικούς και εξασφαλίζουν την έξοδο του χρησιμοποιημένου αέρα από έναν εσωτερικό χώρο.

H ποσότητα του εξερχόμενου αέρα μπορεί να ρυθμιστεί με τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. O μηχανικός εξαερισμός μπορεί να διαθέτει σύστημα για εξοικονόμηση ενέργειας με εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα

1.5

1.4

DSC06825