Ανεμογεννήτριες

Ο άνεμος είναι μια ακόμη μορφή της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται και θερμαίνει την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρα. Η θέρμανση των αέριων μαζών δεν είναι ομοιόμορφη με συνέπεια να υπάρχουν, σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα, διαφορές θερμοκρασίας. Περίπου το 1-2 % της ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται σε αιολική ενέργεια.
Σήμερα η αιολική ενέργεια αποτελεί μια μορφή ενέργειας ανταγωνιστική και με προοπτικές αρκεί να αναλογιστούμε ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό της Ευρώπης, θα μπορούσε να καλύψει τις συνολικές ανάγκες της σε ηλεκτρισμό.
Μεταξύ των πλέον πρόσφορων περιοχών της Ευρώπης για την εγκατάσταση αιολικών μηχανών, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Μέσες ταχύτητες ανέμου του μεγέθους των (5-6 m/sec) αποτελεί συχνό φαινόμενο για πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Η χρήση ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους αποτελούν μια προσιτή επιλογή σε περιπτώσεις κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων ή επιχειρήσεων. Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει ακόμα και στην οροφή ενός κτιρίου.
Εξ’όρισμου, η ανεμογεννήτρια είναι προφανώς οικολογική. Η λειτουργία της είναι εντελώς φυσική: ούτε αέρια ή εκπομπή μορίων, ούτε απόβλητα, ούτε εκκενώσεις, απόλυτος σεβασμός στην ποιότητα αέρα… με άλλα λόγια το απόλυτο της καθαρής ενέργειας.
Οι ανεμογεννήτριες είναι εύκολο να στηθούν και να αποσυναρμολογηθούν. Είναι φτιαγμένες από μη τοξικά, ανακυκλώσιμα υλικά και δεν αφήνουν κανένα ίχνος στις τοποθεσίες μετά την αποσυναρμολόγηση. Έχουν μεγάλο κύκλο ζωής (πάνω από 20 έτη).
Παράγουν σημαντικές ποσότητες ισχύος: ένα αιολικό πάρκο που αποτελείται από 10 ανεμογεννήτριες των 2 MW η κάθε μία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για οικιακή χρήση για 10,000 ανθρώπους (μη συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης). Οι επιδράσεις τους είναι αμελητέες και βοηθούν στην απομάκρυνση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Η χρήση μιας ή περισσοτέρων ανεμογεννητριών σε συνδυασμό με συστοιχίες συσσωρευτών μπορεί να γίνεται παράλληλα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης παράλληλα με φωτοβολταϊκά συστήματα ή γεννήτριες εσωτερικής καύσης.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο η χρήση ανεμογεννητριών παράλληλα με φωτοβολταϊκά συστήματα ή γεννήτριες μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο υβριδικό σύστημα.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και της κατάλληλης αντικραδασμικής υποδομής. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε, να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες (σε αιολικό και ηλιακό δυναμικό) της περιοχής σας και να σχεδιάσουμε την κατάλληλη λύση για εσάς.