Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως το καλοκαίρι λόγω υπερφόρτωσης του τοπικού δικτύου αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της ευαισθησίας του δικτύου στα έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρείται  το φαινόμενο των συχνών διακοπών ρεύματος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ευαίσθητες οικιακές συσκευές που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη καταστροφή τους σε ακραίες περιπτώσεις.

Η συνεχώς αυξανόμενη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για την τοποθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά αποτελούν την μόνιμη και αξιόπιστη λύση στην ηλεκτροδότηση εξοχικών και μόνιμων κατοικιών. Η ενέργεια που παράγεται από αυτά τα συστήματα αποθηκεύεται σε μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια ζωής (~15 έτη). Με κατάλληλο μετατροπέα η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των ρύπων αντικαθιστώντας άλλες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Με τη χρήση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκων  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αποφεύγεται κάθε χρόνο η εκπομπή:

▪   4· 109   τόνων διοξειδίου του άνθρακα

▪  20· 106  τόνων οξειδίων του αζώτου

▪  28· 106  τόνων οξειδίων του θείου

▪  22· 106  τόνων σωματιδίων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Αυτόματη λειτουργία
  • Πλήρης αυτονομία
  • Αθόρυβη και καθαρή λειτουργία
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
  • Μηδενικά έξοδα συντήρησης
  • Δυνατότητα υποβοήθησης από γεννήτρια η οποία μπορεί να εκκινεί και να παύει αυτόματα
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και εγκαθιστά αυτόνομα συστήματα λαμβάνοντας υπ’όψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του πελάτη.

22