Ενεργειακή Αναβάθμιση

Απουσία πρωτοβουλιών από την πολιτεία, η Ελλάδα όχι μόνο εμφανίζει τον πιο σπάταλο κτιριακό τομέα, αλλά κάθε χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα μέτρα που έχουν ληφθεί και η επιβολή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Σήμερα ένα τυπικό ελληνικό διαμέρισμα καταναλώνει για θέρμανση όσο ένα διαμέρισμα στην ψυχρή Ολλανδία! και διπλάσια από ότι στην παρόμοιου κλίματος Ισπανία.

Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε ότι αφορά στον κλιματισμό. Η ραγδαία εγκατάσταση χιλιάδων κλιματιστικών συσκευών κακής ποιότητας (χωρίς μελέτη μηχανικού) κάθε χρόνο έχει καταστήσει τα ελληνικά νοικοκυριά ως τα πλέον ενεργοβόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επόμενη δεκαετία αναμένεται διπλασιασμός της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια για κλιματισμό, μέγεθος που πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλυφθεί.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Βάσει νομοθεσίας, η «ενεργειακή ταυτότητα» που θα αποκτά πλέον κάθε κτίριο θα καθορίζει και την αντικειμενική του αξία.

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος), εννοούμε το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του για θέρμανση και ψύξη ώστε να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο.

11

Ενεργειακές επεμβάσεις

Κτιριακό Κέλυφος

Οι επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου αφορούν την Εξωτερική – Εσωτερική Θερμομόνωση, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την υγρομόνωση, την Προστασία από εισροή αέρα, την Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών σκιάστρων κλπ.

Θέρμανση – Κλιματισμός

Παρεμβάσεις με σκοπό τη θερμική άνεση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας είτε με τη βελτίωση και αναβάθμιση είτε με την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού του κτιρίου.

Ζεστά Νερά Χρήσης ( ΖΝΧ )

Σε κτίρια με μεγάλες απαιτήσεις σε Ζεστό Νερό Χρήσης (π.χ. Ξενοδοχειακές Μονάδες) σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση τόσο στη σπατάλη νερού, όσο και στα ποσά που δαπανώνται για τη θέρμανσή τους.

 Φωτισμός

Ο φωτισμός έχει ουσιαστική επίδραση στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων του τριτογενή τομέα, αντιστοιχώντας σε περισσότερο από το 1/3 της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες κατηγορίες χρήσης κτιρίων, π.χ. κτίρια γραφείων.

Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να επιτευχθεί πολύ σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση. Ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού των κτιρίων της επιχείρησης, μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 30% έως 50%, βελτιώνοντας τα υφιστάμενα συστήματα φωτισμού.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( ΑΠΕ )

Αξιοποίηση εναλλακτικών (ανανεώσιμων) πηγών ενέργειας οι οποίες εισάγονται στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου σας για την κάλυψη μερικών ή συνολικών αναγκών των εγκατεστημένων συστημάτων ή εξοπλισμού.

Τα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση είναι το μικρότερο κόστος λειτουργίας, η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής, η αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου διεκδικώντας μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.