Η εταιρία μας έχει αναλάβει με επιτυχία έργα για τους παρακάτω πελάτες :